Jednoduché a jasné zhodnocení energetické stránky dané nemovitosti díky novým energetickým průkazům


Průkaz energetické nároÄnosti budovy neboli PENB, je průkaz, který je dle zákona od ledna tohoto roku vyžadovanou souÄástí stavebního povolení. Energetický průkaz je ukazatelem energetické nároÄnosti dané budovy v rámci její obálky. Nové také musí být souÄástí kupních smluv, takže pokud prodáváte byt Äi dům, pÅ™edložit ho musíte i když se chystáte jen nÄ›jakou obytnou plochu pronajímat. Neváhejte a informujte se na internetovém portálu energeticke-stitky-penb.cz.

Nové energetické zhodnocení nemovitostí díky energetickým štítkům a průkazům!

ÄŒasto se stává, že si veÅ™ejnost plete energetický Å¡títek s energetickým průkazem. OvÅ¡em energetický průkaz je od poÄátku letoÅ¡ního roku vyžadován zákonem. Jedná se průkaz, prostÅ™ednictvím kterého je zhodnocena energetická nároÄnost dané budovy a je novÄ› povinnou souÄástí stavebních povolení. Pokud si nevíte rady, kde ho pořídit, profesionální firmy Vám ho zprostÅ™edkují, neváhejte je kontaktovat v nejbližší možné dobÄ›.

Zveřejněno v Nezařazené