Když je let zrušen

Když se člověk dozví včas, že třeba jeho protějšek nepřijde na rande, zařídí se. Když se to dozví později, ale s možností sejít se s někým jiným, akceptuje to. Zejména když platí, že čím později se o tom dozví, tím atraktivnější alternativa je mu nabídnuta.

odbavení cestujících

Platí to pro nejrůznější situace, leteckou dopravu vlastně nevyjímaje.
I v této platí, že se čas od času musí nějaký let zrušit. A podobně jako u dostaveníčka dejme tomu se sličným děvčetem platí, že dozví-li se o tom člověk včas, sežene si jinou dívčinu, respektive nezoufá, když se sice jeho milá nedostaví a dá o tom vědět až tehdy, kdy už není na shánění náhradnice čas, ale pošle za sebe aspoň krásnou kamarádku, jež původní objekt zájmu dokáže spolehlivě nahradit. Ovšem pokud se o tom poškozený dozví na poslední chvíli a nemá náhradu, cítí se ublíženě a právem žádá satisfakci.
A proto platí, že se sice někdy nějaký zrušený let
najde, ale v našich končinách se má v takovém případě postupovat tak, aby se aerolinie nedostaly do křížku s regulací EC 261/2004. Tedy:
a) Člověk se musí o takovém zrušení letu dozvědět více než dva týdny předem.
b) Respektive se o tom musí dozvědět dva týdny až týden předem, respektive i méně než týden předem, to však výhradně v případě, kdy je mu současně nabídnuto adekvátní alternativní řešení, tedy jiný let splňující alespoň v akceptovatelných hrubých rysech parametry letu původního.
Nestane-li se tak, náleží cestujícímu, který neodletěl tak, jak měl, finanční kompenzace závisející na zpoždění, jež přinesla náhradní doprava do cíle, a vzdálenosti počáteční a cílové destinace. Respektive poloviční kompenzace, pokud takový jedinec akceptoval využití jiného spoje navrženého dopravcem.

směrovky v hale

Platí to pro země, jež spadají pod zmíněnou regulaci, tedy o Evropskou unii, Norsko, Švýcarsko a Island. Jiné případy záleží na zákonech té které země, respektive na přepravních podmínkách té které letecké společnosti.
A protože není vždy med, takového odškodnění se domáhat, je často lepší předat to specializovaným právníkům. Kteří vše udělají za poškozeného a tomu nakonec stačí přijmout odškodné a z tohoto jim zaplatit provizi. Díky čemuž nelze prodělat.

Zveřejněno v Nezařazené