Tečka čárka čárka tečka

Odedávna lidé uvažovali nad tím, jak by se dalo urychlit posílání zpráv. Jednou z variant bylo vyslat rychlého běžce. Všichni ale jistě známe legendu o řeckém běžci Feidippidovi, který přinesl radostnou zprávu (Zvítězili jsme) a zemřel. Tudy cesta tedy nevedla.
telegrafní zařízení
§  Pokud by se bitva u Marathónu odehrála až v devatenáctém století, mohlo se vše vyřešit vyťukáním několika čárek a teček a posel by byl ušetřen.
Posílat zprávy pomocí elektrického proudu, byla jistě převratná myšlenka.K dokonalosti ji dovedl Samuel Finley Breeze Morse. Vytvořil celou abecedu, která se skládala jen z různého spojení teček a čárek. GENIÁLNĚ JEDNODUCHÉ. Pro rozlišení teček a čárek se používaly časové mezery.
sos pomoc
o   Cílem Morseho byla co nejrychlejší abeceda, a tak nad jednotlivými písmenky skutečně velice přemýšlel.
o   Některá jsou více frekventována a některá méně.
o   Proto je nejkratším písmenko „e“, které tvoří jen jedna tečka.
Aby zjistil, která písmenka má kam zařadit, chodil do tiskáren a tam si prohlížel zásobu liter.

Světový úspěch

Jenže poté, co se dostávala Morseova abeceda i do jiných jazyků, zjistilo se, že rozložení není úplně ideální. Nicméně abeceda byla mezinárodně přijata a došlo jen k některým nutným úpravám. Konečný výsledek byl uznán na konferenci v Káhiře roku 1938.
§  A jak to vlastně celé funguje?
§  Docela jednoduše.
chlapec u telegrafu
Přenos telegrafické zprávy se odehrává mezi dvěma osobami, které musejí perfektně ovládat Morseovu abecedu. První vyšle zprávu, která je zakódovaná do elektrických impulzů a příjemce zaznamenává tečky a čárky. Pak se vše dekóduje.
o   Nápad přišel k Morseovi ve chvíli, kdy se dozvěděl o novém světové objevu – elektromagnetismus a telegrafu.
o   Což bylo roku 1832.
Už po pěti letech Morse telegrafuje na vzdálenost 820 kilometrů.Díky tomuto úspěchu získal třicet tisíc dolarů od Kongresu na další vývoj svého vynálezu.

Zveřejněno v Nezařazené