Bude to podle mě!


Jak se mohlo stát, že se „najednou“ s partnerem nedomluvíte? Jednoduše, přestali jste ve stavu zamilovanosti ustupovat a ukázali jste, kdo jste a jaký je váš názor. To, že je jiný než vašeho partnera, rozhodně není ten nejzásadnější problém. Stačí si uvědomit, že každý člověk je „od základu“ jiný, prošel jinou výchovou, jiným prostředím, má jiné fyzické předpoklady… A přesto je teď zapotřebí – obzvlášť jde-li o vaše dítě – se domluvit, dojít ke shodě. Možná právě proto, že vám na dítěti tolik záleží, zkoušíte prosazovat svůj názor všemi způsoby a nechcete z něj slevit – za každou cenu.

 tři holubi

Začněte revizí svého vnitřního nastavení. Co pro vás znamená slovo „kompromis“? Někdo ho mylně spojuje s pocitem selhání, ústupu, ponížení nebo naopak boje, vítězství, nadvlády. Máte vlastní zkušenost s kompromisním řešením, které by vedlo ke spokojenosti obou stran? Pamatujte, že ve vztazích se nebojuje a nesoutěží, ale spolupracuje!

 

Dobrým základem pro kompromis je pochopit, co mě osobně vede k mému postoji, jaké mám vnitřní motivace k jednání. Jestli mi jde o řešení problému nebo o tzv. mám pravdu“. Když tento krok zvládnu, podívám se na protistranu. Hledám její motivace pro jednání, její důvody, snažím se o jejich pochopení. A jde-li tu ještě o třetího člena rodiny, zohledňuji jeho dispozice, možnosti i přání. Rozhodně se nesnažím dítě přemluvit nebo donutit ho stát na jedné straně. Někteří si mohou vybavit úsměvnou klasickou pohádku známou slovy: „Chaloupko, ke mně!“ Tak jen pozor, ať se nechováte podobně.

 rozvod rodičů

Pokud vám předchozí doporučení nefungují a stále stojíte před konfliktem, pokuste se ho – obrazně řečeno – alespoň přemístit mimo dítě. Prakticky to znamená, že byste měli zajistit, aby dítě nebylo tím, kdo se bude cítit příliš mocným – tj. dá-li přednost jednomu řešení, pak by to automaticky znamenalo, že dalo přednost jednomu z rodičů a toho druhého omítlo. Zabraňte jako dospělí tomu, aby vám konflikt přerostl přes hlavu a stal se zbraní proti tomu druhému. A pokuste se být k sobě navzájem upřímní a k vlastním postojům sebekritičtí.

 


Zveřejněno v Nezařazené