Váš první den v novém zaměstnání

Možná jste se setkali se statistikou a váš šestý přijímací pohovor byl úspěšný. Je statisticky dokázáno, že zpravidla až šesté přijímací řízení bývá úspěšné. Zařizujete si nástupní formuláře, lékařskou vstupní prohlídku a připravujete se na váš první den v novém zaměstnání.
Je to pro vás opět změna. Pakliže máte štěstí, přecházíte z jednoho ukončeného pracovního poměru do druhého a plynule navazujete. Trochu horší je situace, pokud jste byli nezaměstnaní delší dobu. Člověk automaticky postupně ztrácí pracovní návyky a není se čemu divit. Nikdo vás nehoní do práce, vstávat můžete, kdy se vám zlíbí, co neuděláte dnes, uděláte zítra a takto to jde den ode dne. Na pohodlí si člověk zvyká lehko a snadno.
poslech ženy.jpg
Rozumné je proto si pro případ nezaměstnanosti nastavit pravidla, které budete dodržovat.
Pravidelné vstávání v určenou dobu, pravidelný režim, který zohledňuje samozřejmě i hledání zaměstnání, a to různou formou. Můžete surfovat po internetu, scházet se se svými kamarády, známými, dávat o sobě vědět, docházet na úřad práce, obcházet potencionální zaměstnavatele s připraveným životopisem.
Pakliže máte nastaven pravidelný rytmus, je pak pro vás, i při delší době nezaměstnanosti, snazší nástup do nového zaměstnání, protože jste se udržovali v určitém „napětí“.
A to vše přineslo úspěch a vy zítra nastupujete do nového zaměstnání. Možná jste nervózní anebo se i těšíte. Obojí je v pořádku.
Pokud jste nervózní, vězte, že nejste první ani poslední, je to zcela přirozené. Nevíte přesně, do čeho jdete, neznáte kolegy, budete se učit novou práci, nové systémy řízení apod.
stisk ruky ženy.jpg
Pokud jste natěšení, ač se zdá nelogické, může vám to v jistém směru ublížit. Buďte natěšeni, ale přiměřeně, nehrňte se do seznamování s kolegy s napřaženou pravicí a stiskem síly bagru!
Buďte milí, vlídní, usmívejte se. Raději se kousněte do rtu, když budete chtít vyhrknout nepředloženou větu, přemýšlejte, než odpovíte. Právě nadšení vás může utlumit a leckdy první den bývají kolegové překvapeni, kdože s nimi bude v následujících dnech pracovat.
Je známý „vtip“, kdy nově nastoupivší nabízel bonbony kolegům, paní je odmítla. Hýřil rádoby vtipnými anekdotami, kdy někdo nepřežil, zkrátka na sebe strhával pozornost.
A v duchu si říkal, že kolegyně je namyšlená, když si nevzala bonbon, proč na něho jiný kolega zahlíží, kam jsem se to dostal.
A vysvětlení? Kolegyně je silná diabetička, kolegovi se před týdnem při autonehodě zabil syn.
Vím, je to kruté, ale i to se stalo.
Proto – buďte milí, vlídní, mluvte jen tehdy, máte-li co a než poznáte své kolegy, důsledně a pozorně naslouchejte. A pamatujte – mluviti stříbro, mlčeti zlato.
Alespoň pro první dny ve vašem novém zaměstnání.
Hodně štěstí a empatie!

Zveřejněno v Nezařazené